Garancija za opremo

FITAL jamči, da bo oprema v garancijskem roku brezhibno delovala, če se boste ravnali po  navodilih za uporabo.  FITAL se obvezuje, da bo na zahtevo kupca, če bo predložena v garancijskem roku, brezplačno v pogodbenih servisnih prostorih odpravil okvaro, ki bi nastala ob normalni uporabi izdelka, v največ 45 dneh. V kolikor napake ne odpravimo v roku 45 dni, le to zamenjamo z ekvivalentno opremo. Vračila blaga sprejemamo samo v originalni embalaži!

V nobenem primeru odgovornost FITAL-a ne presega vrednosti  kupnine za  opremo. Garancijska doba prične teči z dnem nakupa.

Pogoj za uveljavljanje garancije je potrjen (podpis, pečat) originalen garancijski list z vpisano serijsko številko izdelka in datumom nakupa. Kupec mora pri zahtevku za popravilo na lokaciji uporabnika sodelovati s FITAL-om tako, da poda natančne informacije o problemih, ki se pojavljajo na izdelku, da bo izvajalec lahko poskušal  rešiti  ali čim natančneje lokalizirati problem. Garancijski servis se izvaja na lokaciji prodajalca – Fital, kamor se dostavi okvarjena naprava.

 V garanciji zamenjani deli in izdelki so last FITAL-a. Na novo vgrajeni deli imajo  garancijo 6 mesecev oz. do izteka garancije izdelka, v katerega so vgrajeni.

Iz garancije so izvzeti naslednji primeri:

če kupec ni ravnal po priloženih navodilih, ali je ravnal malomarno in nestrokovno z izdelkom, v primeru posega nepooblaščene osebe v izdelek, v primeru uporabe neoriginalnih rezervnih delov ali če je izdelek obratoval izven delovnih parametrov, navedenih v priloženi dokumentaciji, v primeru, če je garancijski dokument nepravilno izpolnjen oz. ne vsebuje popolnih podatkov, v primerih poškodb nastalih zaradi nepravilne montaže, zagona in vzdrževanja izdelka, v primeru okvare zaradi udara strele ali drugih oblik višje sile, nepravilne priključitve.

Prav tako v garancijo ne spadajo okvare, povzročene po izročitvi, ki so nastale zaradi prenapetosti, mehanskih ali kemičnih poškodb in višje sile, poplav… Iz garancije so izvzeti deli, ki so podvrženi  obrabi (npr. žarnice, brusni kamenčki, nožki, pincete, papirnata galanterija…).  Navodilo glede vzdrževanja orodja se poglejte na naši internet strani.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si

Prodajalec Fital lahko v primeru napak v sistemu ali kakšnega drugega vzroka kadar koli odstopi od prodaje in kupca se obvesti po elektronski pošti ali preko telefonskega obvestila. Če je kupec kupnino vplačal, mu jo prodajalec Fital vrne v istem znesku, kot je bila kupnina vplačana.

Pojasnila o rabi spletnih piškotkov

Piškotek je kratko besedilo, ki ga obiskano spletno mesto pošlje brskalniku. Na ta način si spletno mesto lažje zapomni nastavitve, ki jih imate kot uporabnik izbrane (npr. jezik), kar bistveno olajša vaše nadaljnje obiske strani. Piškotki torej poenostavijo brskanje po spletu ter omogočajo hitrejšo in bolj enostavno uporabniško izkušnjo. Uporablja jih večina spletnih strani.

Za lažjo odločitev, kako ravnati s piškoti, smo za vas pripravili dodatna pojasnila. Prosimo, upoštevajte, da se z uporabo spletne strani in spremljajočih storitev strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Vrste piškotkov

Piškotki so, recimo jim vrsta datoteke, ki jih med vašim obiskom spletne strani le-ta ustvari in vanje shrani podatke. Tako vam je ob naslednjem obisku zagotovljeno mnogo lažje in hitrejše brskanje po strani. Ločimo dve vrsti piškotkov, in sicer:

  • Začasni piškotki (session cookies), ki so ustvarjeni zgolj začasno in beležijo podatke med vašim brskanjem. Ko zaprete okno vašega brskalnika, se piškotki izbrišejo.

  • Trajni piškotki (persistent cookies) ostanejo na vašem računalniku ali drugi napravi in so aktivirani vsakokrat, ko obiščete spletno stran.

Katere trajne piškotke uporablja naša stran?

Ime piškotkaTrajanje piškotkaOpis piškotka
_utma 2 leti od namestitve/posodobitve Beleži razlikovanje med uporabniki in sejami.
_utmb 30 min od namestitve/posodobitve Beleži novega uporabnika ali novo sejo.
_utmc 6 mesecev od namestitve/posodobitve Beleži čas trajanja obiska na spletni strani
_utmz 6 mesecev od namestitve/posodobitve Beleži vir prometa.

Nastavitve piškotkov

Vsi brskalniki vam omogočajo nadzor nad piškoti. Za vas smo pripravili navodila, kako dostopate do nastavitev piškotkov v izbranem iskalniku:

Microsoft Internet Explorer: Start button > Internet Explorer > Tools > Internet Options > Privacy > Settings

Mozilla Firefox: Firefox menu > Preferences > Privacy 

Google Chrome: Chrome menu > Settings > Show advanced settings > Privacy > Content settings > Cookies

Apple Safari: Safari > Preferences > Security

Opera: Opera > Preferences > Advanced > Network


Če se odločite za izbris ali blokiranje piškotkov, se lahko zgodi, da nekatere spletne strani ali njihove funkcije ne bodo delovale pravilno ali enako učinkovito. Ob vsakem obisku boste tudi prejeli obvestilo o piškotkih.

V primeru, da nadgradite vaš brskalnik ali napravo z novo različico, je potrebne nastavitve piškotkov ponovno urediti.

Več informacij o zakonodaji in rabi piškotkov najdete tudi na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/novice/detajl/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-glede-uporabe-piskotkov/?cHash=5842ad1118a2ae1915f350cc1aa98c22 

SPLOŠNA IZJAVA O UPORABI IN VARSTVU PODATKOV

FITAL se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Izjava o varstvu podatkov razkriva vrsto in namen uporabe podatkov, ki jih na naših spletnih straneh zbiramo, ter kako jih je moč popraviti in spremeniti. Za brskanje po  naših spletnih straneh ni potrebno razkritje vaših osebnih podatkov. V primerih, ko bo za ponujanje zahtevanih storitev potrebna pridobitev vaših osebnih podatkov, ali v primeru, ko boste sami želeli razkriti takšne podatke, bomo slednje obravnavali skladno z GDPR ureditvijo in ZVOP1.

Na FITAL-ovi spletni strani zbiramo osebne podatke z namenom omogočiti najboljše in najlažje medsebojno komuniciranje . Za uporabo storitev, ki jih ponujamo na spletni strani, se zahtevan registracija uporabnika. Ko se registrirate na naši spletni strani ali izpolnite kontaktni ali prijavni obrazec, za nas niste več anonimni.

Elektronsko dopisovanje se uporablja  za posredovanje in reševanje vseh vrst zahtevkov in povpraševanj. Prav tako ga uporabljamo za obveščanje o aktualnih ponudbah, novostih…

Podatki uporabnikov (naziv, naslov telefonska številka), za katere smo dobili privolitev, se hranijo na naših računalnikih. Drugih osebnih podatkov ne shranjujemo.

DELITEV IN RAZKRITJE PODATKOV

FITAL zagotavlja, da ne bo delil, prenašal ali prodajal vaših osebnih podatkov tretjim osebam brez vaše privolitve.

Vaše kontaktne podatke posredujemo le dostavnim službam (ime, priimek, podjetje, naslov, kontaktni telefon), saj jih le te potrebujejo za dostavo naročenega blaga. Vaše podatke shranjujemo do vaše odjave.

VAŠE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

Pravica do pozabe : Iz seznama za prejemanje naših elektronskih sporočil se lahko odjavite kadarkoli.

Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki:

Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.

Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki mu jih je posredoval  v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do pravnega sredstva in sankcije.

Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.

Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Uporabniki lahko kadarkoli zavrnete prejemanje naših obvestil in hranjenja osebnih podatkov. Z elektronskim sporočilom na naslov velefital@gmail.com se lahko poda zahteva za vpogled, spremembo ali izbris vaših osebnih podatkov, ki so zbrani v naši bazi.

VARSTVO PODATKOV

Vaši podatki so shranjeni na naših računalnikih, ki so zavarovani pred dostopom tretjih oseb. Do podatkov dostopajo samo osebe, ki jih potrebujejo zaradi opravljanja potrebnih delovnih nalog.

OBDOBJE HRANJENJA PODATKOV

FITAL se obvezuje, da vaših podatkov ne bo hranil dlje od časa, predvidenega za namene, za katera so bili podatki zbrani.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na razpolago.

FITAL

Valerija Kovačič s.p.

Kamniška graba 25a

2351 Kamnica